web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Zorg voor elkaar en onze ouderen

Wij zijn een stad met veel jonge mensen, die hebben soms extra ondersteuning nodig om gezond verder te kunnen leven. Wij ondersteunen scholen daar waar wij kunnen en zorgen voor goede jeugdhulpverlening. Bij de volwassenen zorgen wij voor de mensen die niet goed mee kunnen komen voor ondersteuning of zinvolle dagbesteding, altijd met als doel om naar manieren te zoeken richting volwaardige deelname aan de maatschappij. Wij zetten ons in met extra hulp voor ouderen zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat ze kunnen doorstromen naar een woning die betaalbaar is en past bij hun nieuwe levensfase. Wij willen wijken waar jong, volwassen en ouderen door elkaar wonen. Op die manier kunnen families dicht bij elkaar blijven wonen en elkaar helpen. Zo kunnen grootouders een keertje oppassen en hun kinderen en kleinkinderen hen laagdrempelig helpen. Als het ouderen niet meer lukt om zelfstandig te wonen willen we zorgen voor goede begeleidde woonvoorzieningen.