web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Over KeiHart voor Amersfoort

KeiHart voor Amersfoort is een nieuwe lokale volkspartij die streeft naar meer directe democratie en inspraak voor inwoners, politieke vernieuwing, het oplossen van de woningnood en het leefbaar houden van onze mooie stad. Wij zijn begonnen vanuit onvrede over hoe het stadsbestuur de resultaten van het raadgevend referendum over het nieuwe voorgestelde parkeerbeleid heeft opgepakt. Het negeren van de wens van bijna 75% van de Amersfoorters leidt ertoe dat veel mensen niet worden vertegenwoordigd door het huidige bestuur. Daarom is KeiHart voor Amersfoort opgericht.

Wij willen de huidige politiek openbreken en het politieke klimaat in onze stad verbeteren. Nog altijd besluit een deel van de inwoners van de gemeente Amersfoort om niet te gaan stemmen. De keuze van het stadsbestuur om de wensen van een meerderheid van Amersfoorters naast zich neer te leggen helpt daar ook niet bij. Mensen voelen zich niet gehoord en vertegenwoordigd en dat terwijl de lokale politiek het dichtst bij de samenleving zou moeten staan. 

KeiHart voor Amersfoort is dé pragmatische volkspartij van onze gemeente. Wij bestaan dan ook uit mensen die vanuit verschillende achtergronden qua politiek, leeftijd en werkervaring samen zijn gekomen. Wij willen ons voor tal van verschillende onderwerpen in gaan zetten als wonen, bereikbaarheid, klimaat, economie, jongeren en veiligheid. Het is ons doel zoveel mogelijk mensen te vertegenwoordigen en een optimistisch, democratisch geluid te laten horen voor onze inwoners.

V.l.n.r.: Thom Kraanen, Mik Borsten en Lex Kraanen.