web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Ombudspolitiek

U moet op een laagdrempelige manier met het bestuur van de stad en het gemeentehuis kunnen praten over problemen die u ervaart. Daar moeten dan, zeker als die problemen breder gevoeld worden, in samenspraak met omwonende gekeken worden naar oplossingen. Rechtstreeks contact met uw lokale volksvertegenwoordigers zou niet vreemd moeten zijn.

Daarnaast zijn wij voor het opvolgen van de uitslagen van referenda. Wij hebben in Amersfoort het raadgevende referendum en wij zijn van mening dat als we u om raad vragen en u bent het in grote getale ergens mee eens of oneens: dan moeten we daar wat mee. Bij grote en ingrijpende veranderingen van de stad, zoals het overal invoeren van betaald- en vergunningparkeren, willen wij referenda organiseren. Wij willen echter wél naar de uitkomst daarvan luisteren. Wij willen dat u weer wordt betrokken bij hoe uw straat, wijk of stad eruit moet zien. Het stadbestuur regeert niet over u, maar dient u. 

Tot slot vinden wij dat het stadsbestuur ondersteuning moet bieden aan initiatieven uit de stad: voor cultuur-, sport- en vrijwilligersorganisaties. Samen met u zorgen we dat we weer trots kunnen zijn op onze stad, waar plek is voor iedereen ongeacht uw achtergrond en voorkeuren.