web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Ombudspolitiek en participatie

U moet op een laagdrempelige manier met het bestuur van de stad en het gemeentehuis kunnen praten over problemen die u ervaart. Daar moeten dan, zeker als die problemen breder gevoeld worden, in samenspraak met omwonende gekeken worden naar oplossingen. Rechtstreeks contact met uw lokale volksvertegenwoordigers zou niet vreemd moeten zijn.

Wij zijn voor een Burgerkamer in Amersfoort, dat is een vernieuwend model waarin u kunt meepraten over de plannen van de gemeente. Wel op zo’n manier dat de gemeente er ook wat mee moet! In ieder geval vinden wij, tot het zover is, dat als er een referendum wordt gehouden de gemeente de uitslag daarvan moet opvolgen.

Bij grote en ingrijpende veranderingen van de stad, zoals het overal invoeren van betaald- en vergunningparkeren, willen wij dat de Burgerkamer geraadpleegd wordt. Tot de Burgerkamer er is zou dit via lokale enquêtes of referenda moeten (zoals omtrent parkeren ook is gebeurd). Wij willen dan echter wél naar de uitkomst daarvan luisteren. Wij willen dat u weer wordt betrokken bij hoe uw straat, wijk of stad eruit moet zien. Het stadbestuur regeert niet over u, maar dient u. 

Tot slot vinden wij dat het stadsbestuur ondersteuning moet bieden aan initiatieven uit de stad: voor cultuur-, sport- en vrijwilligersorganisaties. Samen met u zorgen we dat we weer trots kunnen zijn op onze stad, waar plek is voor iedereen ongeacht uw achtergrond en voorkeuren.