web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Een schone en leefbare stad

Wij willen een schoon en leefbaar Amersfoort. Geen troep op straat en een fijne leefomgeving. Er moeten genoeg prullenbakken zijn en die moeten regelmatig geleegd worden. Wij vinden dat mensen die er een bende van maken of die overlast veroorzaken stevig aangepakt moeten worden. Drank of drugs doet men daar waar dat geen overlast voor anderen veroorzaakt, dus niet op straat. Zij zijn geen excuus om u te misdragen of er een rotzooi van te maken.

Leefbaarheid is ook dat we ons kunnen verplaatsen zoals wij dat willen en we ons veilig voelen. Zowel qua verkeersveiligheid als sociale veiligheid. Inbreiding en bouwen in de bestaande stad is leuk, maar we moeten erop letten dat gebieden niet te vol of te druk worden. Qua verkeer willen we goede doorstroming en overzichtelijke verkeerssituaties. Daar waar noodzakelijk en mogelijk ontvlechten of reguleren we de verschillende verkeersstromen: voetgangers, fietsers, automobilisten en OV. Bijvoorbeeld door goed afgestelde verkeerslichten of ongelijke kruisingen. Tot slot vinden wij het belangrijk dat uw vervoersmiddel van keuze bij u in de buurt is, of dat nu bushaltes, fietsenstallingen of parkeerplekken zijn.