web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

Bereikbaarheid en parkeren

Wij staan voor een goede bereikbaarheid van de gemeente Amersfoort óók met de auto! Wij vinden dat er voor alle weggebruikers voldoende ruimte moet zijn, wij streven naar een autoluwe binnenstad waar mogelijk. Echter het verkeer moet ergens heen. We kunnen niet de stadsring dichtgooien en geen goede weg aanleggen om het noorden van de stad te ontsluiten. Er moet een goede rondweg zijn, zodat autoverkeer vooral naar buiten is gericht. 

Wij willen veilige fiets- en wandelpaden. Op wegen die belangrijk zijn voor goede doorstroming en waar dat veilig kan, met een scheiding tussen de autoweg en het fietspad bijvoorbeeld, kan 50 km per uur gewoon de norm blijven. In woonwijken en bij -erven vinden wij het geen probleem als de maximum snelheid 30 km per uur wordt. 

Daarnaast willen wij slimmer en beter OV dat beter op elkaar aansluit, eventueel een hogere frequentie met een lagere capaciteit. 

Betaald- en vergunningparkeren alléén daar waar er overlast is én bewoners dat zelf ook willen. Als er parkeerproblemen zijn moet niet alleen gekeken worden naar ‘minder parkeren’, er kan ook gekeken worden hoe we méér parkeren kunnen realiseren in hetzelfde gebied, bij voorkeur zonder verlies van groen.

Bij het bouwen van nieuwe huizen, bijvoorbeeld een nieuwe wijk of buurt, moeten daar voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Geen parkeernormen van 1 parkeerplek per 5 huizen. 

De stad moet realistisch en pragmatisch bestuurd worden, geen wensdenken en hopen dat mensen de auto de deur uit doen of niet in een andere wijk gaan staan, maar zorgen voor voldoende parkeerplek en een wijk- of straatgerichte aanpak in samenspraak met de bewoners!