web analytics

De Nieuwe Partij voor Amersfoort​

Dé nieuwe lokale volkspartij van en voor Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.
Samen maken wij van Amersfoort een mooiere stad!

KeiHart voor Amersfoort is een nieuwe lokale volkspartij die streeft naar meer directe democratie en inspraak voor inwoners, politieke vernieuwing, het oplossen van de woningnood en het leefbaar houden van onze mooie stad. Wij zijn begonnen vanuit onvrede over hoe het stadsbestuur de resultaten van het raadgevend referendum over het nieuwe voorgestelde parkeerbeleid heeft opgepakt. Het negeren van de wens van bijna 75% van de Amersfoorters leidt ertoe dat veel mensen niet worden vertegenwoordigd door het huidige bestuur. Daarom is KeiHart voor Amersfoort opgericht.